تصاویر و نوشته های بسیار زیبای بازیگران و چهره های مشهور در کنار مادرانشان به مناسبت روز مادر

 

* مریم سلطانی

 بازیگران و چهره های مشهور در کنار مادرانشان به مناسبت روز زن و مادر

 

*مونا برزویی : تقديم به مادرم . شايد از دلسوزيات جا خورده باشم . شايد برات صدامو بالا برده باشم ! ببخش هميشه واسه تو باعث دردم . من آرزوهاتو برآورده نكردم ! نپرس چرا چشماي من از اشك تاره . من انتخابام با بقيه فرق داره ! نگرد پي چيزاي عادي تو وجودم . من دختر ياغي و مغرور تو بودم ! گوشه ي پيرهن تو قايم ميشدم زود دامن تو پاك ترين بالش من بود ! هنوز پا به پام مياي با بي قراري به روت نمياري كه زانو درد داري ! زندگيتو دادي نداري ادعاشم . هيچ وقت نتونستم مث تو خوب باشم مثل تو حرف سرنوشت و بپذيرم . بدي ديگران و ناديده بگيرم ! شايد از دلسوزيات جا خورده باشم . شايد برات صدامو بالا برده باشم . ببخش هميشه واسه تو باعث دردم . من آرزرهاتو برآورده نكردم

 بازیگران و چهره های مشهور در کنار مادرانشان به مناسبت روز زن و مادر

*نفیسه روشن : من یک زنم…خالقم سوره ای به نامم نازل کرد.من یک زنم…خالقم طواف نساء را واجب کرده ک بدون آن حتی حج ات قبول نیست. خالقم ب تو دستور داده ک حجر اسماعیل را نیز طواف کنی و خالقم گفته باید هفت بار پا در جای پای یک زن ، هاجر ، بگذاری و آنقدر سعی کنی تا خدایت تو را بپذیرد. بهشت زیر پای مادر است