خواهر سهراب سپهری در سن ۸۶ سالگی درگذشت

پری‌دخت سپهری – خواهر سهراب سپهری – در سن ۸۶ سالگی درگذشت.

به گفته جمیله فاطمی – فرزند پری‌دخت سپهری – پریدخت سپهری یک‌ماه قبل به علت سکته مغزی در بیمارستان بستری شده بود و  از آنجا که دو سه روز قبل نیز یک سکته دیگر را پشت سر گذاشته بود، صبح امروز  (۱۸ بهمن‌ماه) ساعت سه و نیم از دنیا رفت.

کتاب «سهراب، مرغ مهاجر»، « هر کجا هستم باشم» که برگرفته‌ای از قصه‌زندگی خود اوست و همچنین کتاب‌های «هنوز در سفرم» و «جای پای دوست» شامل نامه‌های سهراب سپهری و نوشته‌ها و نامه‌های دوستان سهراب به این شاعر و نقاش شهیر ایرانی‌ ازجمله‌ کتاب‌های پریدخت سپهری هستند.