دستگیری شیلا خداداد در فرودگاه

پرتال اجتماعی واکنش:شیلا خداداد بازیگر کشورمان پس از بازگشت از امریکا در فرودگاه امام بازداشت شده است!شنیده‌های تایید نشده حاکی از آن است که شیلا خداداد بازیگر معروف سینما در بازگشت از آمریکا دستگیر شده است.هنوز علت دستگیری یا زمان آزادی مشخص نیست.اما گفته می شود شیلا خداداد که مدتی بود در امریکا حضور داشت پس از بازگشت از امریکا در فرودگاه امام بازداشت شده است.

دستگیری شیلا خداداد در فرودگاه