ده‌نمکی نوجوان با اسلحه / عکس

ده‌نمکی با انتشار تصویر زیر در صفحه اینستاگرامش نوشت: «سال 58 وقتی اسلحه از من بزرگتر بود»

ده‌نمکی نوجوان با اسلحه

مشرق