رضا قوچان‌نژاد و شیشلیک‌های شاندیز / عکس

رضا قوچان‌نژاد برای شرکت در مراسم اولین دوره انتخاب مرد سال فوتبال خراسان به ایران آمده است. قوچان نژاد كه مرد سال فوتبال خراسان شده، به مشهد رفته و پیش از حضور در این مراسم، به شاندیز رفت. او عكسی از خودش در شاندیز منتشر كرده كه در حال صرف شیشلیك است.

 رضا قوچان‌نژاد و شیشلیک‌های شاندیز

مشرق