روناک یونسی و همسرش در پشت صحنه ی برنامه ی خوشا شيراز / عکس

روناک یونسی با انتشار عکس زیر در صفحه اجتماعی اش نوشت: پشت صحنه ی برنامه ی خوشا شيراز محسن ميري عزیز و روناک یونسی جان

روناک یونسی و همسرش در پشت صحنه ی برنامه ی خوشا شيراز

صفحه اجتماعی روناک یونسی