«سام درخشاني» در کنار نفس بازغي و نياز ديرباز / عکس

 سام درخشاني با انتشار عکس زیر در صفحه اجتماعی اش  نوشت:

منو نفس بازغي و نياز ديرباز
جاي برکه درخشاني خاليه😞😞😞

 «سام درخشاني» در کنار نفس بازغي و نياز ديرباز

صفحه اجتماعی سام درخشانی