سام درخشانی و وزير ورزشش بعد يه تمرين جانانه / عکس

سام درخشانی با انتشار عکس زیر نوشت:

من و وزير ورزشم (سامان سعادت) بعد يه تمرين جانانه…
اين چند وقت اينستام قطع بود.. پسوورد ميخواست نامرد!! فكر كنم تلويزيون ايرانو نگاه نميكنه!! مارو نشناخته بود😉
خلاصه اينكه كار مارم هيچ خبري نيست،، يعني اگه به شما يه زنگ زدن به منم زدن😊 منم درگير كاراي شخصيمم..بزودي خبرهايي در راه است…
دلم واستون تنگ شده بود زياد…دمه همتون گرم

سام درخشانی و وزير ورزشش  بعد يه تمرين جانانه

صفحه اجتماعی سام درخشانی