سلفی شاد و پر از عشق عمو پورنگ و همکاران / عکس

داریوش فرضیایی با انتشار عکس زیر در صفحه اجتماعی اش نوشت:

عشق یعنی باهم بودن
و زندگی بدون عشق یعنی هیچ…
یاعلی

سلفی شاد و پر از عشف عمو پورنگ و همکاران

صفحه اجتماعی داریوش فرضیایی