سلفی محسن افشانی و مادر جان در پارک قیطریه / عکس

محسن افشانی با انتشار عکس زیر نوشت:
دلم واسه خونه تنگ بود
بالاخره رسيدم
سلفى با حضرت مادر
گردش با مادر
مبارك باشه ريشارو كوتاه كردم

سلفی محسن افشانی و مادر جان در پارک قیطریه

صفحه اجتماعی محسن افشانی