شناسنامه بهاره افشاری بعد از خبر ازدواج با بنیامین /عكس

پرتال اجتماعی واکنش: بازيگر جوان سينما و تلويزيون براي تكذيب خبر ازدواجش با بنيامين بهادري، عكس شناسنامه خود را منتشر كرد.
صبح امروز، خبري درباره حضور بنيامين بهادري همراه با همسر جديدش بهاره افشاري در برنامه خندوانه روي خروجي يك سايت قرار گرفت و توجه كاربران را به خود جلب كرد.

پس از انتشار اين خبر، بهاره افشاري بازيگر جوان سينما و تلويزيون با انتشار عكس صفحه دوم شناسنامه خود، اين شايعات را تكذيب كرد.

 

320084_205

 

وي نوشت: ” خسته ام بيشتر از اينكه عصبانى باشم …شايد نبايد هميشه سكوت كرد شايد بايد ويران كرد تا هرگز جرات نزديك شدن به تو رو نداشته باشند تا شايد انقدر محدود زندگى نكنم تا شايد اجازه بدهند خانواده ام ساعات. تلخى رو تجربه نكنند شايد دوستانم باورشان را از دست ندهند شايد روزهاى زيادى با استرس و حال و اخبار پرتغالى از خواب بيدار نشوم شايد و يا اي كاش جور ديگرى بودم براى اولين و آخرين بار حرف ميزنم تمام اتفاقات اين يك ماه عجيب و تمامى اين ده سال را تكذيب ميكنم تا شايد خودم آرام شوم از ازدواج هاى شش ماه يك بارم تا ممنوع الكارى در شرايطى كه فقط روزى ٦ ساعت بيدارم و مابقى درگير فيلمبرداريم تا ورودم به سينما از طرف x و حواشى ديگرم فقط آقايون خبرگزارى ها كه اكثرا هم معتبر ترينيد….با كدام دين و ايمان و باورتان به زندگى من حمله ور شده ايد؟؟؟؟يك لحظه چشم بر هم بگذاريد و فكر كنيد به مادرتان ،خواهرتان ،همسرتان و ناموستان چون من هم دختر كسى ،خواهر برادرم و ناموس كسى هستم بعد از قانون كه تك به تك شما رو زيارت خواهم كرد واگذارتان ميكنم به حق و خدايم .”