شیطنت های داریوش فرضیایی و دوستانش در سفر / عکس

داریوش فرضیایی با انتشار عکس زیر نوشت:

وقتی شیطنت های کودکانه ات گل کند دیگر سن و سال یا شب و روز نمیشناسد
مصداقِ بارزش هم سفر امروزِ من و دوستان بود که یه جا ارام و قرار نداشتیم
خدایا شکرت

شیطنت های داریوش فرضیایی و دوستانش در سفر

صفحه اجتماعی داریوش فرضیایی