شیلا خداداد در کنار همسر و پسرش در برج میلاد / عکس

شیلا خداداد با انتشار عکس زیر نوشت:

من و فرزين و ساميار و شاهين پسرخالم كه درست مثل برادرمه .برج ميلاد

شیلا خداداد در کنار همسر و پسرش در برج میلاد

صفحه اجتماعی شیلا خداداد