علاقه فرهاد مجیدی به مطالعه / عکس

فرهاد مجیدی  کاپیتان اسبق تیم استقلال تصویری را از حضورش در کتابخانه در صفحه اجتماعی خود منتشر کرده است.

 علاقه فرهاد مجیدی به مطالعه