علت بستری شدن جمشید مشایخی در بیماستان

علت بستری شدن جمشید مشایخی در بیماستان از زبان همسرش!

جمشید مشایخی که به علت نارسایی کلیه در بیمارستان بستری بود و روز جمعه ترخیص شد.

گیتی رئوفی: خوش بختانه حالش بهتر شده است!

گیتی رئوفی، همسر این بازیگر در گفت و گویی اعلام کرد:

جمشید مشایخی به علت درد کلیه و تب شدید به بیمارستان منتقل شد که پزشکان مشکل ایشان را نارسایی کلیه اعلام کردند. پنج روز از بستری شدن ایشان می گذرد و خوشبختانه حالشان بهتر شده وآزمایش ها به پایان رسیده است. ایشان با نوه شان که خارج از کشور هستند تلفنی صحبت کردند و این در روحیه شان بسیار موثر بود.