عکسی از مرتضی پاشایی در محل کار پدرش

مصطفی پاشایی با انتشار عکس زیر در صفحه اجتماعی  مرتضی پاشایی وشت:

مرتضاي عزيزم در محل كار پدر- مرتضي يه خصوصيتي كه داشت هميشه در كنار پدر و مادر احساس آرامش داشت و به اين مسئله تاكيد خاصي داشت و همواره بلا فاصله بعد از كنسرت دوست داشت در كنار خانواده باشه – حتي اگر زمان بازگشتش از كنسرتهاي شهرستان پدرم در محل كارش بود پيش او مي رفت و حس آرامش رو كاملاً ميشد در وجودش حس كرد

مرتضی پاشایی در محل کار پدرش

صفحه اجتماعی مرتضی پاشایی