عکس جدید دختر بنیامین بهادری بارانا

عکس: دختر بنیامین بارانا ساعت 4 صبح چیکار می کند؟!
بنیامین بهادری عکس جالبی از بارانا دخترش منتشر کرده است.
ساعت چهار صبح بارانا «خرت و پرت فروشى بى در و پيكر» شبكه چهار مى بينه # فيلم سختيه # دهه نوديا آى دهه نوديا # دهه آى پد # تفكرات استيو جابز # به به عجب دنياى جالبى شده