عکس خاطره انگیز و دیدنی از مرتضی پاشایی

مصطفی پاشایی عکس زیر در صفحه اجتماعی مرتضی پاشایی منتشر کرد و نوشت: يه عكس خاطره انگيز

عکس خاطره انگیز و دیدنی از مرتضی پاشایی

صفحه اجتماعی مرتضی پاشایی