عکس های مراسم اختتامیه بخش بین الملل جشنواره 33 فیلم فجر با حضور گسترده بازیگران و هنرمندان مشهور

 عکس های مراسم اختتامیه بخش بین الملل جشنواره 33 فیلم فجر

 مراسم اختتامیه بخش بین الملل جشنواره 33 فیلم فجر

 عکس های مراسم اختتامیه بخش بین الملل جشنواره 33 فیلم فجر

عکس های مراسم اختتامیه بخش بین الملل جشنواره 33 فیلم فجر

مراسم اختتامیه بخش بین الملل جشنواره 33 فیلم فجر

 عکس های مراسم اختتامیه بخش بین الملل جشنواره 33 فیلم فجر

 عکس های مراسم اختتامیه بخش بین الملل جشنواره 33 فیلم فجر

نیکی کریمی

عکس های مراسم اختتامیه بخش بین الملل جشنواره 33 فیلم فجر

 عکس های مراسم اختتامیه بخش بین الملل جشنواره 33 فیلم فجر

مراسم اختتامیه بخش بین الملل جشنواره 33 فیلم فجر

عکس های مراسم اختتامیه بخش بین الملل جشنواره 33 فیلم فجر

 عکس های مراسم اختتامیه بخش بین الملل جشنواره 33 فیلم فجر

 عکس های مراسم اختتامیه بخش بین الملل جشنواره 33 فیلم فجر

مراسم اختتامیه بخش بین الملل جشنواره 33 فیلم فجر

عکس های مراسم اختتامیه بخش بین الملل جشنواره 33 فیلم فجر

مریلا زارعی

عکس های مراسم اختتامیه بخش بین الملل جشنواره 33 فیلم فجر

مراسم اختتامیه بخش بین الملل جشنواره 33 فیلم فجر

عکس های مراسم اختتامیه بخش بین الملل جشنواره 33 فیلم فجر

 عکس های مراسم اختتامیه بخش بین الملل جشنواره 33 فیلم فجر

عکس های مراسم اختتامیه بخش بین الملل جشنواره 33 فیلم فجر

مریلا زارعی

عکس های مراسم اختتامیه بخش بین الملل جشنواره 33 فیلم فجر

نگار جواهریان

عکس های مراسم اختتامیه بخش بین الملل جشنواره 33 فیلم فجر

هومن سیدی

 عکس های مراسم اختتامیه بخش بین الملل جشنواره 33 فیلم فجر

جهانگیر کوثری و همسرش رخشان بنی اعتماد