فکر می کنید این روزها نیکی کریمی کجاست!؟/عکس

عکس: فکر می کنید نیکی کریمی این روزها کجاست؟!
نیکی کریمی این روزها در منطقه ای زیبا و استثنایی حضور دارد.
او عکس بسیار جالبی منتشر کرده است و نوشته: آرامش و سکوت…

شما میتوانید حدس بزنید نیکی کریمی در کدام منطقه ایران است؟!