قدردانی پرویز پرستویی از مردم /عکس

پرتال اجتماعی واکنش:پرویز پرستویی بازیگرفیلم سینمایی “بادیگارد” که به عنوان بهترین بازیگر نقش اول مرد در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر انتخاب شد در پست جدید خود از مردم و ابراهیم حاتمی کیا تشکر کرد.پرویز پرستویی بازیگر فیلم هایی چون آژانس شیشه ای، لیلی با من است و دوئل،بید مجنون، من و زیبا و سیزده 59 و در اینستاگرام خود نوشت: مردم من،مخاطبان من،همدلان من،دوستان من؛زبانم بسته وقاصر است در برابر درياي بيكران محبت هاي شما چگونه از تك تك شما قدرداني كنم.احساس شگفت انگيز وبزرگي ست در كنار شما بودن وخواندن پيام هاي پر از مهر شما عزيزان .اگر ايفاي نقش من تاثيري وتقديري داشته همه به لطف گرماي نفس شما،ونزديكي با شما بوده.

قدردانی پرویز پرستویی از مردم /عکس

سالها رنج من،زندگي هنري من وكار من انجام وظيفه ي كوچكي بوده در برابر شما مردم بزرگ.

هنرمند نيازمند جستجو براي رسيدن به معرفتي عميق از شرايط جامعه است زيرا هنر در زمانه ما از ضروريات جامعه است ونه وسيله اي براي تفنن وتفريح وبي هدفي محض بنابراين نظرات شما موهبتي ست عظيم براي من.

از خدا مي خواهم هنري پر ازشعور،تفكر وادب و راستي نصيبم گرداند وهمواره نه به مصلحت ونه براي تنها امرار معاش ونه وسيله وابزاري در دست ديگران؛كه براي مردم وبه شناخت و عقيده ومسئوليت اداي وظيفه كنم وبه دنبال راستي در هنرم نقشهايي برگزينم كه ماحصل ان،اثري باشد كه ذهني از تماشاي ان ارام گيرد ؛ديني ادا شود، و زندگي هايي به هم نزديك شود و در پس ان بتوان بدي ها شناساند وخوبي ها را نمايان كرد.

با شما مردم خوبم در يك حصار و مرز خواهم ماند بلكه بتوانم لحظه هايي ناب از نگاه شما،زندگي شما و عظمت شما در نقش هايم بيافرينم وهرگزبا دستي خالي شرمنده مهرباني شما نگردم.اين سيمرغ را از دستان شما گرفتم و آن را از آنِ شما مي دانم .

سيمرغ باديگارد تقديم به خالق ان وخالقان ان يعني ابراهيم حاتمي كيا ومردم عزيزايران.با خضوع وفروتني وخشوع سر تعظيم در برابرتان فرود مي آورم ومي گويم سپاسگزارم.