لالایی روناک یونسی برای پسرش، مهرسام / عکس

روناک یونسی با انتشار عکس  زیر  نوشت:

لالایی کن بخواب خوابت قشنگه

گل مهتاب شبات هزار تا رنگه

یه وقت بیدار نشی از خواب قصه

یه وقت پا نزاری تو شهر غصه

لالایی کن مامان چشماش بیداره

شب همگى قشنگ

لالایی روناک یونسی  برای پسرش

صفه اجتماعی روناک یونسی