مهراوه شریفی نیا و مواجه شدن با نگارخانه اى به وسعت يك شهر / عکس

مهراوه شریفی نیا با انتشار عکس زیر نوشت:
مواجه شدن با
نگارخانه اى به وسعت يك شهر
بعد از سه چهار روز دور بودن از تهران،
اتفاق شگفت انگيزيه.
دلم مى خواد همه ى شهر رو بگردم
و تابلوها رو ببينم.

دم دست اندركاران، مسببان و ايده پردازانِ اين اتفاق گرم

مهراوه شریفی نیا و مواجه شدن با نگارخانه اى به وسعت يك شهر

صفحه اجتماعی معراوه شریفی نیا