نیما فلاح و سحر ولدبیگی روی جلد مجله / عکس

سحر ولد بیگی با انتشار عکس زیر نوشت:

زندگی یک پاداش است نه یک مکافات.
فرصتیست کوتاه تا:
ببالی
بیابی
بدانی
بیاندیشی
بفهمی
و زيبا بنگري.

نیما فلاح و سحر ولدبیگی روی جلد مجله

صفحه اجتماعی سحر ولدبیگی