واکنش بازیگر زن به اتفاقات فرودگاه جده: دیگر به حج نمیروم + عکس

واکنش بازیگر زن به اتفاقات فرودگاه جده: دیگر به حج نمیروم + عکس

 

واکنش بازیگر زن به اتفاقات فرودگاه جده: دیگر به حج نمیروم

نسرین مقانلو در صفحه اجتماعی اش نوشت:

واکنش بازیگر زن به اتفاقات فرودگاه جده: دیگر به حج نمیروم

تجاوز به دو نوجوان ،آن هم در جایی که اعتقاد داریم
خدا از هر جای دیگر به ما نزدیکتر است.
دولت ما باید جواب دندان شکنی به این اعراب به
ظاهر مسلمان بدهد،تا که فکر نکنند میتوانند به نجابت
ایرانی دست درازی کنند،باید رو درویشان ایستاد
من یکی دیگر اگر تا به حال آرزو داشتم که به کعبه
بروم نخواهم رفت کعبه من ایران زمین من است و
خدایم را در قلبم ودر بالای سرم هر روز طواف میکنم
مکه من ایران زمین من است وکعبه من خدایم میباشد .ا
دولت مردان ایران زمین نگدارید که حق ایرانی پایمال شود،ایرانی وایران زمین همیشه محکم واستوار ایستاده ودر مقابل ظلم این گونه کشورهای به ظاهر خداپرست ابستادگی میکند.به امید روزی که دیگر هیچ کس به حریم وحقوق دیگری تجاوز نکند.
زنده واستوار باد ایران آریایی.