کار جالب نفیسه روشن و روناک یونسی در ماه رمضان /تصاویر

پرتال خبری واکنش: در روزهای پربرکت ماه مبارک رمضان نفیسه روشن و روناک یونسی به دیدار از کودکان بی سرپرست و موسسه های خیریه رفتند.

 کار خیر نفیسه روشن و روناک یونسی در ماه مبارک رمضان

نفیسه روشن

کار خیر نفیسه روشن و روناک یونسی در ماه مبارک رمضان

 کار خیر نفیسه روشن و روناک یونسی در ماه مبارک رمضان

نفیسه روشن و روناک یونسی

کار خیر نفیسه روشن و روناک یونسی در ماه مبارک رمضان

نفیسه روشن و روناک یونسی

کار خیر نفیسه روشن و روناک یونسی در ماه مبارک رمضان

 کار خیر نفیسه روشن و روناک یونسی در ماه مبارک رمضان