کنسرت رضا صادقی در بروجن / تصاویر

رضا صادقی با انتشار عکس زیر نوشت:

ديشب ، بروجن و مردمى به بزرگى اصالت …. جاى همه عزيزانم خالى … ميريم براى اجراى امشب … فعلا

 کنسرت رضا صادقی در بروجن

صفحه اجتماعی رضا صادقی