کپی دکور برنامه علی ضیاء از کنسرت ادل /تصاویر

ظاهرا دکور این برنامه نیز یک کپی از روی دکور یکی از کنسرتهای ادل، خواننده انگلیسی است.

«امشب»، برنامه‌ی گفت وگو جدید شبکه اول سیما که با اجرای سید علی ضیا روی آنتن می‌رود، مانند سایر برنامه‌های گفت و گو محور سالهای اخیر در هر قسمت از افراد شناخته شده دعوت می‌کند تا درباره همه چیز صحبت کنند. برنامه ای بدون هیچ نکته جدید در فرم و محتوا.

اما جز این ظاهرا حتی دکور این برنامه نیز یک کپی از روی دکور یکی از کنسرتهای ادل، خواننده انگلیسی است.

.

 کپی دکور برنامه ضیاء از کنسرت ادل!

کپی دکور برنامه ضیاء از کنسرت ادل!

هفت راه