گاف جالب در آخرین قسمت‌های سریال شهرزاد

گاف جالب در آخرین قسمت‌های سریال شهرزاد
در قسمت‌های قبلی سريال شهرزاد، بينندگان بيشتر روی گاف‌های عادی مانند لباس يقه اسكی پوشيدن شهرزاد در مرداد ماه سال 32 كه اوج گرما است و اينكه چرا بازيگر زن اين سريال در دهه 30 كيف چرم مارك خارجی مدل سال جديد را دارد، مطرح می كردند و كمتر پيش می آمد سوتی های اين سريال از اين موارد بيشتر شود. ولی در قسمت 26 يعني دو قسمت باقي مانده به پايان سريال که اتفاقاً از جذاب‌ترین و به لحاظ دیالوگ‌ها از به یادماندنی‌ترین قسمت‌های شهرزاد است، يك گاف اساسی در شهرزاد ديده شد.

بحث شرعی محرميت ميان داماد و مادر زن كه محرميتی ابدی به شمار می رود و از نظر شرع حتی بعد از جاری شدن صيغه طلاق ميان زن و شوهر محرميت عروس به پدر شوهر و محرميت داماد به مادر همسرش تا ابد باقی می ماند. اين درحالی است كه وقتی قباد داماد سابق‌ مادر شهرزاد  می خواهد دستش را ببوسد، مانع اين كار مي‌شود و خطاب به داماد سابقش می گويد، «آقا قباد اين چه كاريه محرمی گفتند نامحرمی گفتند!»اضافه شدن دو قسمت ديگر به سريال شهرزاد در ميانه‌های كار و شايعاتی درباره اختلاف ميان تيم سازنده اين سريال باعث شده تا در قسمت‌های انتهايی اين مجموعه نمايشی، شاهد افت داستان باشيم.