یادداشت الهام چرخنده بعد از تصادف+عکس

الهام چرخنده در اینستاگرامش نوشت: هر بلایی کز تو آید رحمتیست.!!! سلام.. خبر تصادف شدید سرویس کار با اتوبوس”” در یزد ؛ صحت دارد !!! اما”” به لطف پروردگار و دعای خیر شما …من و دیگر همکارانم در پروژه * حانیه * سلامت و شکر گذار هستیم … عکس. امروز سریال حانیه نقش مونس دوربین عباس غزالی. یا علی … الهام چرخنده

الهام چرخنده بعد از تصادف/عکس