4 مورد قصور پزشکی در پرونده عباس کیارستمی

4 مورد قصور پزشکی در پرونده عباس کیارستمی

پرتال اجتماعی واکنش:دادستان و معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی درباره آخرین جزئیات رسیدگی به پرونده مرحوم عباس کیارستمی گفت: پرونده پزشکی مرحوم کیارستمی در 20محور در کمیسیون ویژه مورد بررسی قرار گرفت که در 16 مورد از آن تیم معالج از جمله بیمارستان، پزشک و پرستار و کادر درمان تبرئه شدند و در 4 محور قصور تشخیص داده شد.

دکتر علی فتاحی افزود: از این 4 محور قصور، دو محور آن مربوط به اقدامات درمانی از جمله عمل جراحی بیمار توسط پزشک معالج است و دو محور دیگر نیز مربوط به قصور انضباطی، اخلاقی و رفتاری است.

وی گفت: با توجه به اینکه پزشک معالج مرحوم کیارستمی بعد از عمل جراحی اول و دوم به خارج از کشور رفته و در عمل‌های بعدی حضور نداشتند از نظر تیم کارشناسی قصور اخلاقی تشخیص داده شده است. هر چند ممکن بود اگر پزشک معالج به خارج از کشور سفر نمی‌کرد بازهم در روند درمان تأثیر ایجاد نمی‌شد. البته این بدان معنا نیست که بگوییم نرفتن دکتر در روند درمان خلل ایجاد نکرده بنابراین رفتن پزشک معالج به خارج از کشور و عدم حضور وی قصور اخلاقی محسوب می‌شود.

وی گفت: اکنون کیفرخواست برای پزشک معالج صادر شده و در 4 محور به هیأت بدوی ارسال کرده‌ایم چرا که پزشک معالج کیارستمی در دو محور درمانی باید کارهایی در روند درمان انجام می‌داد که نداده است یا کارهایی کرده که نباید می‌کرد. البته پزشک معالج این پرونده ادعا می‌کند پیش از سفر با بیمارش صحبت کرده و اجازه گرفته بود.

به گفته دکتر فتاحی، هر دو بیمارستان آراد و جم و همچنین گروه پرستاری وظایف‌شان را در ارتباط با پرونده مرحوم کیارستمی انجام داده‌اند و از لحاظ تأمین امکانات و رسیدگی کادر بیمارستان کوتاهی نکرده است. او اظهار داشت: کیفرخواست پزشک معالج به هیأت بدوی ارسال شده و این هیأت قرار است بزودی پزشک معالج را برای دفاع از اتهاماتش دعوت کند.

وی افزود: هر چند وزیر بهداشت و رئیس سازمان نظام پزشکی کشور به عنوان افراد حقیقی و حقوقی شاکی پرونده مرحوم کیارستمی هستند و ما روند رسیدگی به این پرونده را به آنها اعلام کرده‌ایم با این حال خواسته‌ایم خانواده کیارستمی را نیز برای شرکت در جلسه هیأت بدوی دعوت کنند.