تبريك صابر ابر براي نورسيده مهناز افشار /عكس

تبريك صابر ابر براي نورسيده مهناز افشار/عكس

 تبريك صابر ابر براي نورسيده مهناز افشار /عكس

صابر ابر با انتشار اين خبر در اينستاگرامش تبريك جانانه اي گفته به مهناز افشار و همسرش.
خوش اومدي ، مبارك مايي، همينكه خردادي هستي تكليفمون و روشن كردي و خلاص، درجه يك.
قدمت خير براي مامان و بابا و رفقا…
تبريك به مهناز جان افشار و همسر، براي دختر دار شدن در پنجمِ خرداد ِ نود و چهار.
چه لذتيه داشتن دختر اونم خرداديش.