جیگر بهنوش طباطبایی را ببینید! /عکس

جیگر بهنوش طباطبایی را ببینید! /عکس

بهنوش طباطبایی عکس جیگرش را در اینستاگرام خود قرار داد!

بهنوش طباطبایی با انتشار عکس زیر نوشت:

اين جيگر منه كه ديشب اومد خونمون مهموني

 جیگر بهنوش طباطبایی را ببینید ! + عکس