محمدرضا شریفی نیا با چه نوشیدنی از ملیکا پذیرایی کرد!؟/عکس

 

ملیکا شریفی نیا در آخرین پستش نوشت : خوشا شب جمعه ای که در جوار تو به سر شود در فضایی این چنین همیشه جذاب ترین ها اتفاق می افتند ❤️ ❤️ ❤️ یک میهمانی پدر و دختری در خانه ی پدر قشنگ یک دل سیر گفتن و خندیدن با شربت سکنجبین اعلای پدر پز !!

 

اخبار,اخبار فرهنگی , محمدرضا شریفی نیا