واکنش حامد بهداد به دعوت شجریان برای پیوستن به کمپین سطل یخ/ عکس

حامد بهداد که پس از نیکی کریمی، یکی دیگر از منتقدان انجام چالش آب یخ بود به شجریان گفته مبلغ مورد نظر را واریز خواهد کرد.

اخبار,اخبار فرهنگی ,چالش آب یخ

 اخبار فرهنگی – ستاره ها