ارتباط نامشروع با شوهر خواهر

پورتال خبری واکنش: دختر ۱۸ساله‌ای که تحت‌تأثیر سریال‌های ماهواره‌ای با شوهرخواهرش رابطه برقرار کرده و از خانه فراری شده بود از سوی پلیس دستگیر شد.

 ارتباط نامشروع با شوهر خواهر

۱۰روز قبل مادر این دختر به شعبه ششم دادسرای جنایی تهران رفت و خبر از ناپدید شدن دختر۱۸ساله‌اش داد. به‌دنبال اظهارات این زن بررسی‌ها انجام و مشخص شد که دختر جوان روزی که از خانه فرار کرده برای شوهرخواهرش پیامک فرستاده و این مسئله نشان می‌دهد که شوهرخواهرش از نقشه او خبر دارد.

با دستور قاضی، داماد خانواده بازداشت شد و در بازجویی‌ها راز ناپدید شدن خواهرزنش را فاش کرد و گفت: من وخواهرزنم تحت‌تأثیر سریال‌های ماهواره‌ای با هم ارتباط پیامکی و تلفنی داشتیم تا اینکه متوجه شدم او با خانواده‌اش درگیر شده و قصد دارد از خانه فرار کند. من هم برای او خانه‌ای اجاره کردم تا سر فرصت او را با خانواده‌اش آشتی بدهم که دستگیر شدم. پرونده این داماد و خواهرزن برای رسیدگی بیشتر به اتهام رابطه نامشروع به دادگاه فرستاده شد.