افطاری روحانی با فرماندهان نظامی /تصاویر

پورتال خبری واکنش: حسن روحانی رییس جمهور روز شنبه در ضیافت افطاری با فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی کشور حضور یافت.

حسن روحانی در این مراسم که تنی چند از مقامات و فرماندهان نظامی و انتظامی کشور در آن حشور داشتند با اشاره به مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی، گفت: دولت تدبیر و امید در عین تعامل با سازمان‌های بین‌المللی و در کنار نیروهای مسلح با شهامت، قدرت و اقتدار از حیثیت و شرف جمهوری اسلامی ایران دفاع می کند.
روحانی با اشاره به تغییرات راهبردی سیاسی و نظامی در منطقه و جهان گفت: ایران بر مبنای شرایط حاکم پیرامونی و بین المللی ، تهدیدات قابل محاسبه و همچنین اهداف دیگر کشورها ، سطح آمادگی خود را حفظ می‌کند. عکس های سایت ریاست جمهوری از این مراسم افطاری را در زیر می بینید.
(تصاویر) افطاری روحانی با فرماندهان نظامی
(تصاویر) افطاری روحانی با فرماندهان نظامی
(تصاویر) افطاری روحانی با فرماندهان نظامی
(تصاویر) افطاری روحانی با فرماندهان نظامی
(تصاویر) افطاری روحانی با فرماندهان نظامی
(تصاویر) افطاری روحانی با فرماندهان نظامی
(تصاویر) افطاری روحانی با فرماندهان نظامی
(تصاویر) افطاری روحانی با فرماندهان نظامی
(تصاویر) افطاری روحانی با فرماندهان نظامی
(تصاویر) افطاری روحانی با فرماندهان نظامی
(تصاویر) افطاری روحانی با فرماندهان نظامی