تجمع دلواپسان مقابل مجلس /تصاویر

پرتال خبری واکنش:جمعی از دانشجویان عضو اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل منتقد توافق هسته ای صبح امروز جلوی درب ورودی خانه ملت تجمع کردند.

اين تجمع كه در اعتراض‌ به عملکرد نمایندگان مجلس در خصوص بررسی برجام برگزارشد، با سخنراني زهره طبيب زاده نوري، نماينده مورد حمايت جبهه پايداري در تهران همراه شد.

در این تجمع دانشجویان پلاکاردهایی در دست داشتند كه روي آن ها نوشته بود “مجلس در رأس امور است”، “همه چیز در رأس امور تعیین تکلیف شود” و “مردم با غیرتیم، دلواپس عزتیم” و “290 نماينده همچون شهيد مدرس مي خواهيم”. آنها خواستار بررسی سريع تر متن توافق هسته اي موسوم به برجام در مجلس بودند.

اين دانشجويان كه در سراسر راهپيمايي مقابل مجلس شعار “مرگ بر آمريكا” سر مي دادند، در پايان پرچم اين كشور را به آتش كشيدند. عکس های احمد پیروز عکاس فارس از مقابل مجلس را در زیر می‌بینید.

(تصاویر) تجمع دلواپسان مقابل مجلس
(تصاویر) تجمع دلواپسان مقابل مجلس
(تصاویر) تجمع دلواپسان مقابل مجلس
(تصاویر) تجمع دلواپسان مقابل مجلس
(تصاویر) تجمع دلواپسان مقابل مجلس
(تصاویر) تجمع دلواپسان مقابل مجلس
(تصاویر) تجمع دلواپسان مقابل مجلس
(تصاویر) تجمع دلواپسان مقابل مجلس
(تصاویر) تجمع دلواپسان مقابل مجلس
(تصاویر) تجمع دلواپسان مقابل مجلس
(تصاویر) تجمع دلواپسان مقابل مجلس