تصاویر حجاب وزیر اقتصاد ایتالیا در تهران

پرتال خبری واکنش: خانم فدریکا گوئیدی وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا به همراه وزیر خارجه این کشور روز سه شنبه به تهران سفر کرد. این تصاویر مربوط به دیدار وزیران اقتصاد ایتالیا و ایران است.