تصاویر ظریف در شورای راهبردی روابط خارجی

پرتال خبری واکنش: جلسه شورای راهبردی روابط خارجی با حضور وزیر امورخارجه و شماری از استادان دانشگاه و کارشناسان مربوط به بحث هسته ای برگزار شد.

در این جلسه که در محل شورای راهبردی روابط خارجی برگزار شده است کمال خرازی رئیس این شورا، محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه به همراه عراقچی و تخت روانچی دو معاون خود حضور داشتند.
همچنین شماری از استادان دانشگاه، تحلیلگران و کارشناسان مسائل سیاسی به ویژه تحولات مربوط به پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران نیر در نشست حاضر بودند.
(تصاویر) ظریف در شورای روابط خارجی
(تصاویر) ظریف در شورای روابط خارجی
(تصاویر) ظریف در شورای روابط خارجی
(تصاویر) ظریف در شورای روابط خارجی
(تصاویر) ظریف در شورای روابط خارجی
(تصاویر) ظریف در شورای روابط خارجی