تصاویر ورود ناوهای ارتش روسیه به بندر انزلی

پرتال خبری واکنش: ناوگروه روسی متشکل از دو فروند ناو به فرماندهی ناخدا یکم کریل تارننکو ، عصر یکشنبه با استقبال ناوشکن دماوند در بندرگاه انزلی پهلو گرفت.