خواستگاری رئیس‌جمهور زیمبابوه از اوباما /عکس

پورتال خبری واکنش: دو روز پیش بود که دیوان عالی آمریکا ازدواج همجنسگرایان را در همه ایالت‌های این کشور قانونی اعلام کرد. این قانون حتی در ایران با واکنش هایی همراه بود به طوری که بهرام رادان بازیگر سینما در واکنشی عجیب در توئیتر خود نوشت: «رأی دیروز دیوان عالی آمریکا درقانونی اعلام کردن ازدواج همجنسگراها اتفاقی تاریخی بود٬ شاید به اندازه لغو برده‌داری … از لینکلن تا اوباما…»

 

 خواستگاری رئیس جمهور زیمبابوه از اوباما!

خواستگاری رئیس جمهور زیمبابوه از اوباما!