دستاوردهای مذاکرات هسته‌ای ایران

دستاوردهای مذاکرات هسته‌ای

پرتال خبری واکنش: یک کارشناس مسائل بین الملل با تاکید بر اینکه هر نتیجه ای نهایتا تا پایان امروز یعنی در آخرین روز مذاکرات هسته ای ایران و گروه ۱+۵ حاصل شود یک پیروزی برای تیم مذاکره کننده هسته ای محسوب می شود.

حسن بهشتی پور، در گفتوگو با فرارو، با بیان این مطلب درباره نتیجه احتمالی مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ و اینکه در صورت دستیابی دو طرف به توافق، با آن توافق چگونه باید برخورد شود گفت: مذاکرات هسته ای تا به همین جا یعنی صبح روز دوشنبه و قبل از اعلام احتمالی توافق دستاور بزرگی برای نظام و تیم مذاکره کننده محسوب می شود.

وی افزود: رویکردی متفاوتی که تیم مذاکره کننده هسته ای در دولت یازدهم در مقایسه با دولت گذشته پیش گرفت نشان داد که سیاست تعامل نتیجه داده است و تا همین مرحله ایران را به حقوق حقه خود رسانده است.

این کارشناس مسائل بین الملل با تاکید بر اینکه مذاکره کنندگان هسته ای ایران نشان دادند که سیاست تعامل در برابر سیاست تقابل کارآمدی بیشتری دارد گفت: رویکرد تعاملی دولت نشان داد که با زبان دیپلماتیک و معمول نظام بین الملل و با اتخاذ روش های مناسب و با تکیه بر سازو کارهای موجود در همین نظام بین الملل که صد البته دارای ساختار ناعادلانه است و تا دو سال پیش به طور مداوم با آن تقابل می کردیم، می شود حقوقمان را استیفا کنیم.

وی افزود: توافق احتمالی ایران امکان بهره برداری کشورمان از چرخه کامل فن آوری هسته ای را فراهم می کند، امری که تا پیش از این غرب حتی به آن فکر نمی کرد. هیچ یک از تاسیسات کشورمان تعطیل نخواهد شد، تحریم های ظالمانه و ضد حقوق بشری لغو می شود و از آن مهمتر ایران از ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد خارج می شود.

بهشتی پور ادامه داد: یکی از بزرگترین دستاوردهای توافق احتمالی ایران و گروه ۱+۵ خروج کشورمان از ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد است که کشورهای که به عنوان تهدیدی برای صلح و امنیت نظام بین الملل شناخته می شوند ذیل این فصل قرار می گیرند که متاسفانه هم با بی تدبیری گذشته و هم با توطئه چینی رژیم صهونیستی پرونده کشورمان ذیل این فصل قرار گرفت.

این کارشناس مسائل بین الملل تصریح کرد: با خروج ایران از ذیل فصل ۷ منشور ملل متحد با صدور قطعنامه شورای امنیت، جمهوری اسلامی ایران نخستین کشوری خواهد بود که بدون جنگ و یا تغییر رژیم و با مذاکرات سیاسی و دیپلماتیک خارج می شود و این از زمان تاسیس سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ بی سابقه است.

وی تاکید کرد: البته با توجه به اینکه متن توافق ایران و گروه ۱+۵ منتشر نشده است نمی توان در مورد چگونگی خروج ایران از ذیل این فصل قضاوت دقیقی کرد که آیا این خروج با تبصره و ماده ای یا نه با این حال در هر صورتی، اینکه ایران پس از این توافق یک تهدید بالقوه برای صلح و امنیت نظام بین الملل شناخته نشود یک دستاورد بزرگ برای تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان محسوب می شود.

بهشتی پور گفت: خروج ایران از فصل هفتمی منشور ملل متحد می تواند گامی بسیار مهمی در جهت تعامل تازه جمهوری اسلامی ایران با جهان باشد و از آن پس ایران با کنار رفتن محدودیت های سابق می تواند به عنوان یک بازیگر فعال در نظام بین الملل به ایفای نقش بپردازد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه دستاور دیگر توافق احتمالی هسته ای، تبدیل شدن این مذاکرات به الگویی برای حل و فصل مناقشه ها و منازعات بین الملل خواهد بود گفت: توافق هسته ای ایران تنها یک توافق میان ایران و کشورهای عضو گروه ۱+۵ نیست. یک توافقی است که می تواند نقشه جدیدی در نظام بین الملل ترسیم کند.

این کارشناس مسائل بین الملل افزود: مذاکرات هسته ای ایران و گروه ۱+۵ را از دو جنبه رویه بین المللی و الگوی رفتاری می تواند مورد توجه قرار داد گفت: توافق احتمالی هسته ای ایران و گروه ۱+۵ می تواند به یک رویه حقوقی در نظام بین الملل تبدیل و مورد استناد قرار گیرد به این معنا که کشورهای دیگر جهان هم می توانند با الگو قرار دادن جمهوری اسلامی ایران حقوق خود را مطالبه کنند و از حق استفاده از انرژی هسته ای صلح آمیز برخودار شوند که این برای کشورهای همچون کشورهای عضو جنبش عدم تعهد می تواند بسیار سودمند باشد.

وی در خاتمه گفت: از جنبه الگوی رفتاری هم مذاکرات می تواند درس عبرتی باشد برای کشورهای غربی که از این پس با کشورهای درحال توسعه از موضع تحکم صحبت نکنند چرا که ایران نشان داد که در چارچوب نظام بین الملل و سازو کارهای موجود در این نظام سراپا بی عدالتی کشورهایی که از موضع تحکم صحبت می کردند را سرجای خود نشاند و آنها را به پای میز مذاکره کشاند و به چانه زنی وا داشت.