عزای متفاوت برای عروس ناکام /عکس

پورتال خبری واکنش: مراسم متفاوت عزای یک دانشجوی پزشکی که در در شب عقد دچار مرگ مغزی شده و والدینش تمام اعضای بدن وی را اهدا می کنند.