عکس‌های مانکن کانادایی در جنگ با داعش

پرتال خبری واکنش:  تایگر سان ۴۶ ساله اهل کانادا ماه ها در سوریه در کنار نیروهای اتحاد دموکراتیک کردستان سوریه جنگیده است و به دلیل نداشتن آمادگی بدنی کافی و درد پا به کانادا بازگشته است.
این زن کانادایی که در کار مدلینگ فعالیت دارد گفته است در صورت بهبود درد پایش بار دیگر به سوریه بازخواهد گشت تا با داعش بجنگد.

تایگر سان مانکن ۴۶ ساله کانادایی که در سوریه با داعش می جنگد

تایگر سان مانکن 46 ساله کانادایی که در سوریه با داعش می جنگد

سان در کانادا