عکس عادل فردوسی پور در جایگاه گزارشگران وزشگاه آزادی

در ورزشگاه آزادی گزارشگر ها به این صورت بازی رو گزارش میکنند

خیلی ها دوست داشتند بدونن جایگاه گزارشگر ها به چه صورت هست

در عکس زیر عادل فردوسی پور رو میبینید که در حال گزارش یکی از بازی های تیم ملی فوتبال هست.