قیمت آپارتمان در تهران

پرتال خبری واکنش:ادامه رکود در بازار مسکن، حجم معاملات مسکن را در مقایسه با سال گذشته با کاهش مواجه کرده است. کاهش تعداد معاملات خرید و فروش یا اجاره در بخش مسکن سبب شده تا برخی مالکان از فرصت استفاده کرده و قیمت‌هایی متفاوت از ارزش واقعی ملک خود را به متقاضیان ارائه می‌کنند. همین امر سبب شده تا متقاضیان خرید یا اجاره مسکن به نوعی سردرگمی دچار شوند.

نرخ خرید و فروش آپارتمان در تهران