مذاکره ظریف با فابیوس /تصاویر

پورتال خبری واکنش: لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه امروز وارد وین شد. او پس از ورود به وین عازم هتل کوبورگ محل مذاکرات هسته ای شد و با محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان دیدار و گفت و گو کرد.

(تصاویر) مذاکره ظریف با فابیوس

(تصاویر) مذاکره ظریف با فابیوس

(تصاویر) مذاکره ظریف با فابیوس

(تصاویر) مذاکره ظریف با فابیوس

(تصاویر) مذاکره ظریف با فابیوس

(تصاویر) مذاکره ظریف با فابیوس

(تصاویر) مذاکره ظریف با فابیوس

(تصاویر) مذاکره ظریف با فابیوس