مسلمانان متفاوت در آفریقا /عکس

پرتال خبری واکنش: طوارق، قبیله ای است با مردان آبی پوشان و اسلحه دار در بیابان های آفریقا که تهدید بزرگی برای تروریست های داعش محسوب می شود.

صحرا نشینان طوارق بین کشورهای مالی ،الجزیره ،نیجر ، نیجریا و بورکینا فاسو زندگی می کنند.

اگر چه آنها به نظر سنت گرا هستند و آداب و رسوم هزاران ساله دارند ولی به دلیل « فرهنگ مترقی» در مورد زنان، تهدید بزرگی برای داعش و افراط گراهای اسلامی محسوب می شوند.

ایل نشینان طوارق قوانین سخت گیرانه ای برای زنان در مورد حجاب ندارند و در ازدواج و طلاق نیز حقوق بیشتری نسبت به مناطق عرب نشین برای زنان قائلند.

طوارق مسلمانند و به دلیل سنت های عشایری خود، بر این باورند که زن صاحب خانه ها و اموال آنان هستند.

مرد طوارق کارش سفر است و برای محافظت چهره خود را با شالی آبی رنگ میبپوشاند، به همین دلیل به مردان آبی پوش معروف شده اند،اما این قانون برای زنان اجرا نمی شود چراکه مردهای این قبیله به زیبایی صورت زنان بسیار اهمیت می دهند.

برای قرن ها این ایل نشینان با حمل و نقل نمک، خرما و زعفران به جنوب و تجارت بنده و طلا به شمال صحرا را پیموده اند