۱۵ بار ازدواج در سال برای دختران داعش

پورتال خبری واکنش: سخنگوی وزارت کشور عراق روز شنبه خبر داد نیروهای امنیتی موفق به توقیف رایانه یکی از قضات شرعی داعش شدند که در آن ازدواج دختران خارجی با اعضای این گروه تروریستی ثبت شده است.

سعد معن تصریح کرد :« پلیس در حمله به یکی از مراکز تجمع داعش در بیجی، چهل کیلومتری شمال تکریت، موفق به توقیف یک دستگاه رایانه شد که متعلق به یکی از قضات شرعی داعش است. در این رایانه اطلاعاتی از ازدواج دختران خارجی با اعضای داعش ثبت شده است. بر اساس اطلاعات به دست آمده از این منبع، بسیاری از دخترانی که عقد ازداوجشان ثبت شده است در طول یک سال بیش از ۱۵ بار با افراد مختلف در داعش ازدواج کرده اند.»
در خبر دیگری از عراق به نقل از شلال عبدل فرماندار منطقه طوز در شرق تکریت آمده است وقوع انفجاری در منطقه طوز سه کشته و پنج مجروح برجای گذاشت. وی تلفات ناشی از این انفجار را از غیر نظامیان معرفی کرد

 

.